Sunday , March 26 2023

Science

นาซา เฮ ลั่น ยาน อิน ไซต์ บุก ลง จอด บน ดาว อังคาร สำเร็จ ส่ง ภาพ มา ได้ ดั่ง ใจ – ข่าวสด

[ad_1] (NASA via AP) นาซา เฮ ลั่น ยาน อิน ไซต์ บุก ลง จอด บน ดาว อังคาร สำเร็จ ส่ง ภาพ มา ได้ ดั่ง ใจ นาซา เฮ ลั่น – เอ พี รายงาน ว่า เมื่อ …

Read More »